Publikohet revista elektronike e mbledhjes së parë të Këshillit Koordinues të Diasporës

Revista “Mbledhja parë e Këshillit Koordinues të Diasporës” është një botim i veçantë elektronik që përmbledh të gjitha vendimet e miratuara gjatë mbledhjes së parë, zhvilluar më 18 dhjetor në Tiranë.

Pjesë e kësaj reviste është edhe Rregullorja e Funksionimit të Këshillit, e cila përcakton funksionimin e brendshëm, të drejtat dhe detyrat që ka secili anëtar.

Këshilli Koordinues i Diasporës është një strukturë e re, në historinë e shtetit shqiptar dhe funksionimi i tij mbështetet në Ligjin Nr. 16/2018 “Për Diasporën”.

Revistën e plotë mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://keshilli.koordinues.diaspora.gov.al/wp-content/uploads/2020/01/Revista-e-mbledhjes-s%C3%AB-K%C3%ABshillit-Koordinues-t%C3%AB-Diaspor%C3%ABs-2-1.pdf?fbclid=IwAR2xf_D-TVWaKYiFsasAGbUpiCf3FhM01WtsDyOm0uCEgMLYyNCQBoCdpOY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *